Thành Rome mang tên Vân Canh, là địa điểm mà mọi ngả đường hạ tầng đều dẫn đến. Vân Canh sẽ là một trong những miền đất hứa cho những nhà đầu tư bất động sản.

Hãy cùng Trường Vân Canh Net khảo sát con đường từ Trịnh Văn Bô kéo dài tới vành đai 3.5.

 

Bản đồ bất động sản Vân Canh